Speltakken

Bij Scouting Nederland noemen we elke leeftijdscategorie een speltak. Je leeftijd bepaalt bij welke speltak je terecht komt. Zoals je hiervoor kon lezen kent de Luchtvaartgroep Zeist de Welpen (ook wel Esta's genaamd), de Scouts en de Explorers (ook wel Rowans genaamd).

De Welpen en de Scouts komen op zaterdagochtend bij elkaar in het groepshuis voor hun wekelijkse activiteit. De Explorers komen op vrijdagavond bij elkaar. Dat is elke week een andere activiteit, hiervoor krijg je aan het begin van het seizoen een programma. Deze wekelijkse bijeenkomst noemen we de opkomst.

De opkomst is voor elke groep in principe op een vaste tijd. Alleen voor sommige programma-onderdelen wijken we daarvan af, bijvoorbeeld als een excursie een hele dag duurt. Dat heet dan afgekort een AOT, ofwel Aangepaste OpkomstTijd. Dat wordt apart in het programma vermeld en je krijgt daarover van tevoren nog nadere informatie via de nieuwsbrief.

Als je nieuw bij de groep komt mag je eerst enkele keren op proef komen, je kunt dan kennismaken met de leiding en de speltak waar je bij zou komen.

Als je besluit om lid te worden maak je daarover een afspraak met de leiding. Zij regelen dan je aanmelding en geven de datum aan waarop je wordt geïnstalleerd. We verwachten dan dat je voor een uniformblouse en een dasring zorgt, de das zelf krijg je van de groep bij je installatie. Als je te oud wordt voor je speltak en je graag lid wil blijven laat de leiding je “overvliegen” naar de volgende groep.

Samengevat:

Speltak:

leeftijd:

opkomst :

Welpen

7 – 11 jaar   

zaterdagochtend van 10.00 – 12.30 uur

Scouts

11 – 15 jaar

zaterdagochtend van 10.00 – 12.30 uur

Explorers  

vanaf 15 jaar  

vrijdagavond van 19.30 – 22.00 uur

 

Aanmelden/Inschrijven als Lid

Nieuwe leden kunnen zich hier aan melden als lid.